Thay vỏ laptop acer e1-570 cũ lấy ngay tại hà nội

Tên sản phẩm : Vỏ laptop ACER E1-570
Dùng cho : Laptop ACER E1-570
Tình trạng : Nguyên vẹn 4 mặt A B C D
Thời gian thay : 30 phút
thay vỏ laptop acer e1-570

thay vỏ laptop acer e1-570

thay vỏ laptop acer e1-570
Chat Facebook